Назва заходу, тема Дата та місце проведення Кількість учасників Перелік країн-учасниць Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)
Всього У т.ч. іногородні

З’Ї З Д И

ІХ з’їзд Всеукраїнських лікарських товариств (ВУЛТ) 10-12 травня, м. Вінниця 500 300 Австралія, Болгарія, Польща, Росія, Канада, США, Німеччина, Словаччина Всеукраїнське лікарське товариство. 03002, Київ-22, а/с 13. Тел. (044) 257-86-50. Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел. (0432) 32-27-42, 32-10-77, 32-65-49

К О Н Г Р Е С И

Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес “Ліки та життя”. 6-9 лютого, м. Київ 8500 4500 США, Франція, Японія, Єгипет, Німеччина, Італія, Австрія, Хорватія, Польща, Росія, Туреччина, Індія, Молдова Національна медична академія після-дипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. 01001, Київ, провулок Шевченка, 13/21 Тел./факс: (044) 278-08-38. Тел. (044) 461-90-20, Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска” АМН України. Інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України.
ХІ Конгрес студентів і молодих вчених 10-12 травня, м. Тернопіль 150 80 Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 52-72-69
Національний конгрес “Дні гастроентерології в Києві” 15-16 листопада, м. Київ 500 100 Росія, Німеччина, Латвія, Фінляндія Українське товариство терапевтів. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України. 01030, Київ, бульвар Т. Шевченка, 17. Тел./факс: (044) 235-91-73

С И М П О З І У М И

Науковий симпозіум “клінічні рекомендації – в практиці лікаря-інтерніста. Світовий досвід” 22-24 лютого, с. Гута, Івано-Франківсь-ка обл. 150 100 Асоціація лікарів-інтерністів України. 03049, Київ, повітрофлотський проспект, 9. Тел. (044) 465-17-13, 481-10-39 Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України. Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України.
Науковий симпозіум “Сучасні методи діагностики та лікування захворювань органів травлення” 19-20 квітня, м. Київ 300 200 Росія, Німеччина Національна медична академія після-дипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. 04201, Київ, вул. кондратюка, 8. тел./факс: (044) 432-04-73
Науковий симпозіум “Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології” 11 травня, м. Чернівці 75 30 Буковинський державний медичний університет МОЗ України. 58002, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (0372) 55-37-54, 55-55-61
Науковий симпозіум “Первинні імунодефіцити” 24 травня, м. Київ 120 50 Угорщина, Польща Росія, Румунія Національна медична академія після-дипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. тел./факс: (044) 412-26-98
Науковий симпозіум “Нове в гематології і трансфузіології” 8-9 червня, м. Київ 170 60 Росія, Молдова, Казахстан Національна медична академія після-дипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. тел. (044) 483-16-61
Науковий симпозіум “Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія” 21-22 вересня, м. Харків 250 170   Асоціація лікарів-ендоскопістів України. 02660, Київ, вул. Братиславська, 3. Тел. (044) 518-27-16
Науковий українсько-польський симпозіум “Інноваційні технології в сучасній медицині” 26-27 вересня, м. Донецьк 300 150 Польща, Росія, Німеччина Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (0622) 95-10-77 Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН України.
Науковий симпозіум “Харчування в профілактиці та лікуванні захворювань органів травлення” 9 листопада, м. Київ 300 100 Росія Національна медична академія після-дипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. 04201, Київ, вул. кондратюка, 8. тел./факс: (044) 432-04-73

Науково – практичні конференції

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми панкреатогепатобіліарної та судинної хірургії”, присвячена пам’яті академіка О.О.Шалімова 22-23 лютого, м. Київ 200 125 Росія, Білорусь, Молдова Інститут хірургії та трансплантології АМН України. 03680, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел. (044) 497-50-65, 408-59-88
Науково-практична конференція з міжнародною участю “хвороби печінки в практиці клініциста” 1-2 березня, м. Харків 350 150 Росія, Білорусь Харківська медична академія після-дипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 97-11-50, (057) 315-00-07, 370-28-18, (044) 483-18-22 Асоціація гастроентерологів України. Асоціація інфекціоністів України. Асоціація лікарів профілактичної медицини України. Асоціація хірургів-гепатологів України. Державна установа “Інститут терапії ім. Л.Т.Малої” АМН України. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН України.
Науково-практична конференція з міжнародною участю “клініко-діагностичні аспекти та фармакоекономічні підходи лікування захворювань внутрішніх органів” 6-7 березня, м. Вінниця 1000 300 Росія, Польща Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел./факс: (0432) 52-32-86. Тел. 46-11-27, 43-35-40
Науково-практична конференція “Міжнародні стандарти лікування та їх впровадження в практику лікаря-інтерніста” 13 березня м. Львів, 14 березня, м. Івано-Франківськ 600 600 200 300 Асоціація лікарів-інтерністів України. 03049, Київ, повітрофлотський проспект, 9. Тел. (044) 465-17-13, 481-10-39 Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України.
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Новітні ультразвукові технології в загальній та кардіоваскулярній діагностиці” 19-20 березня, м. Київ 200 150 Росія Інститут онкології АМН України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. тел. (044) 258-97-86 Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. 03037, Київ, Червонозоряний проспект, 17. Тел. (044) 270-14-35
Науково-практична конференція “Новітні перспективні технології діагностики та контролю лікування захворювань органів травлення” 22-23 березня, м. Вінниця 100 50 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел. (0432) 32-27-42, 32-65-49
Науково-практична конференція “Щорічні терапевтичні читання: роль медичної науки в вирішенні проблем внутрішніх хвороб” 28 березня, м. Харків 200 50 Державна установа “Інститут терапії ім. Л.Т.Малої” АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел. (057) 370-28-18, 373-90-32, 373-90-03
Науково-практична конференція “Хвороби цивілізації та медична практика” 11 квітня, м. Одеса 200 50 Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. тел. (0482)56-41-13, (048) 716-56-36
Науково-практична конференція “сучасний стан та перспективи внутрішньої медицини – погляд лікаря-інтерніста” 24-25 квітня, м. Київ 850 250 Асоціація лікарів-інтерністів України. 03049, Київ, повітрофлотський проспект, 9. Тел. (044) 465-17-13, 481-10-39 Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України.
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації” 25-26 квітня, м. Київ 150 70 Росія Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації 04053, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-А Тел. (044) 486-54-03
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Молоді науковці – практиці” (для студентів та молодих вчених) 26-27 квітня, м. Івано-Франківськ 250 50 Німеччина Росія, Білорусь Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України. 76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел. (03422) 3-15-29
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Ураження печінки в практиці інфекціоністів” 26-27 квітня, м. Донецьк 150 125 Росія, Білорусь, Польща Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (062) 311-22-97, факс 381-16-65
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики поєднаної кардіологічної та гастроентерологічної патології” 27 квітня, м. Київ 400 100 Росія, Німеччина, Латвія, Фінляндія Українське товариство терапевтів. 01030, Київ, бульвар Т. Шевченка, 17. Тел./факс: (044) 235-91-73 Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України. “Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска” АМН України.
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни” 17-18 травня, м. Львів 140 60 США, Польща, Росія Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України. 79005, Львів, вул. Зелена, 12. Тел. (0322) 76-30-67
Науково-практична конференція “Актуальні питання створення нових лікарських засобів” 17-18 травня, м. Харків 150 60 Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61001, Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел. (057) 706-30-71
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасна гастроентерологія та гепатологія: фундаментальні та прикладні аспекти” 24-25 травня, м. Полтава 350 160 Росія, Білорусь Інститут гастроентерології АМН України. 49074, Дніпропетровськ, проспект ім. Газети “Правда”, 96. Тел. (0562) 27-59-16 Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел. (0532) 2-56-07, (05322) 7-05-39
Науково-практична конференція з міжнародною участю “досвід і проблеми застосування сучасних морфологічних методів дослідження органів і тканин в нормі та при діагностиці патологічних процесів” 24-25 травня, м. Тернопіль 70 45 Росія, Білорусь, Узбекистан, Вірменія Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 52-05-84, 25-15-72, 25-26-61
Науково-практична конференція “Безпека ліків: від розробки до медичного застосування” 31 травня – 1 червня, м. Київ 450 350 Державний фармакологічний центр МОЗ України. 01042, Київ, вул. Чигоріна, 18. Тел./факс: (044) 284-53-65, факс 284-82-51.
Науково-практична конференція з міжнародною участю “клінічні дослідження гастрологічних препаратів і їх практичне значення з точки зору доказової медицини” 19-20 червня, м. Київ 400 150 США, Канада, Німеччина, Велико-британія, Франція, Італія, Іспанія, Бельгія, Швеція, Швейцарія, Латвія, Греція, Португалія Державний фармакологічний центр МОЗ України. 01042, Київ, вул. Чигоріна, 18. Тел./факс: (044) 533-12-70
Науково-практична конференція “Сучасні методи діагностики та лікування внутрішніх хвороб” 13 вересня, м. Вінниця 250 120 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел. (0432) 32-27-42, 32-65-49
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Дні гастроентерології в Криму” 13-14 вересня, АР Крим, м. Ялта 230 20 Росія Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 25-53-80, 27-63-18
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Гепатоспленомегалія – як синдром: механізми розвитку, клінічні прояви, шляхи корекції” 17-18 вересня, м. Ужгород 150 100 Білорусь, Росія, Угорщина, Польща, Австрія, Словаччина Ужгородський національний університет МОН України. 88000, Ужгород, площа Народна, 1. Тел. (0312) 61-24-36, 3-73-59, 61-35-70
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні діагностичні та лікувальні технології в хірургічній гастроентерології”, присвячена 100-річчю з дня народження проф. Є.І.Захарова 20-21 вересня, АР Крим, м. Алушта 250 150 Росія, Молдова, Білорусь, Грузія, Німеччина Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. тел. (0652) 29-49-45
Науково-практична конференція “Інфекції, що передаються статевим шляхом та хвороби шкіри: наукове, медичне, соціальне та суспільне значення” 27-28 вересня, м. Рівне 300 100 Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України. 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел. (044) 234-69-75, 255-16-32 Українська асоціація лікарів дерматовенерологів і косметологів.
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання хірургічної служби МО України” 27-28 вересня, м. Одеса 300 50 Росія, Узбекистан Грузія Українська військово-медична академія МО України. 03049, Київ, вул. Курська, 13-А. Тел./факс: (044) 243-15-24
Науково-практична конференція “ВІЛ-інфекція – проблема захисту лікаря” 4-5 жовтня, м. Тернопіль 100 50 Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 52-72-69, 43-11-33
Науково-практична конференція “Паразитози та тропічні інфекції людини” 4-5 жовтня, м. Миколаїв 130 100 Асоціація інфекціоністів України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 52-47-25. Тернопільська державна медична академія ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України. Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України. 03680, Київ, вул. М. Амосова, 5. Тел. (044) 275-37-11
Науково-практична конференція “Загальна медична практика: від доказової медицини до формулярної системи” 8 жовтня, м. Одеса, 9 жовтня, м. Миколаїв, 10 жовтня, м. Херсон 700 400 600 200 – – – – – Асоціація лікарів-інтерністів України. 03049, Київ, повітрофлотський проспект, 9. Тел. (044) 465-17-13, 481-10-39 Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України. Одеський державний медичний університет МОЗ України.
Науково-практична конференція “Організація державного санітарно-епідеміологічного нагляду на сучасному етапі” 8-9 жовтня, м. Київ 350 250 Українська санітарно-епідеміологічна спілка 04119, Київ, вул. Дегтярівська, 25/1 Тел. (044) 456-29-25
Науково-практична конференція “Імунологічні аспекти у клініці внутрішньої медицини та фтизіатрії” 9-10 жовтня, м. Тернопіль 80 50 Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 25-28-23
Науково-практична конференція “Вчення Л.В.Громашевського на сучасному етапі розвитку епідемічного процесу” 11-12 жовтня, м. Київ 120 100   Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України. 03038, Київ, вул. М. Амосова, 5. Тел. (044) 275-37-44
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання ультразвукової та функціональної діагностики в ангіології” 15-16 жовтня, м. Київ 300 250 Росія Інститут онкології АМН України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. тел. (044) 258-97-86 Українська Асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. 03037, Київ, Червонозоряний проспект, 17. тел. (044) 270-14-35.
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Вчені майбутнього” (для молодих вчених) 15-16 жовтня, м. Одеса 200 50 Росія, Білорусь, Молдова Одеський державний медичний університет МОЗ України. 65026, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел. (048) 723-74-24, 728-50-29, 728-50-30, 728-50-31, 716-56-36. (0482) 49-30-02
Науково-практична конференція “Внутрішні хвороби. Нові аспекти” 18 жовтня, м. Харків 170 30 Державна установа “Інститут терапії ім. Л.Т.Малої” АМН України. 61039, Харків, проспект Постишева, 2-А. Тел. (057) 370-28-18, 373-90-32, 373-90-03
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Аналітична, судово-медична та клінічна токсикологія і наркологія” 18-19 жовтня, м. Запоріжжя 150 100 Росія, Молдова, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Німеччина, США, Велико-британія Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26. Тел. (061) 224-64-75, (0612) 33-50-93
Науково-практична конференція “Дитяча гастроентерологія: можливості та перспективи” 24-25 жовтня, м. Харків 200 70 Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України. 61153, Харків, проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел. (0572) 62-31-27, факс 62-41-17 Харківська медична академія після-дипломної освіти МОЗ України.
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання фармакології” 25-26 жовтня, м. Вінниця 150 60 Польща, Росія, Молдова, Білорусь Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України. 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел. (0432) 32-27-42, 32-78-13
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Складні питання гастроентерології” 1-2 листопада, м. Донецьк 300 100 Росія, Німеччина Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (0622) 95-11-22, (062) 312-79-71 Інститут гастроентерології АМН України. Українська гастроентерологічна асоціація
Науково-практична конференція “Внутрішньолікарняні інфекції: проблеми епідеміології, клініки, діагностики, лікування та профілактики” 1-2 листопада, м. Харків 180 100   Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел./факс: (057) 711-35-56 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України. 03038, Київ, вул. М. Амосова, 5. Тел./факс: (044) 275-24-00.
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні підходи до діагностики та лікування у клінічній інфектології” 14 листопада, м. Харків 150 40 Росія, Білорусь Харківський державний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел./факс: (0572) 97-50-18
Науково-практична конференція “Діагностика та терапія поєднаних хвороб органів травлення” 22-23 листопада м. Тернопіль 100 50 Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 26-13-97
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Новітні технології в спеціалізованій медичній допомозі”, присвячена 145-річчю Київської обласної клінічної лікарні 29-30 листопада, м. Київ 400 150 Ізраїль, США, Росія Національна медична академія після-дипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. тел. (044) 489-49-35 Київська обласна клінічна лікарня.
Науково-практична конференція з міжнародною участю “Перспективи застосування антибактеріальних лікарських засобів за даними новітніх клінічних досліджень” 29-30 листопада, м. Київ 400 150 США, Канада, Німеччина, Велико-британія, Франція, Італія, Іспанія, Бельгія, Швеція, Швейцарія, Латвія, Греція, Португалія Державний фармакологічний центр МОЗ України. 01042, Київ, вул. Чигоріна, 18. Тел./факс: (044) 533-12-70

 

Віце-президент АМН України,
начальник Науково-координаційного
управління Президії АМН України,
академік АМН України,
член-кор. НАН України
Л.Г.Розенфельд
 

Директор Центру
“Укрмедпатентінформ”
професор

А.Р.Уваренко